preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Raspored zvona

SMJENA SAMO UJUTRO:
Raspored zvona po učionicama

Dokumenti

Obavijest!
Ovjere kopija svjedodžbi
(za nastavak školovanja)

škola nije ovlaštena vršiti,
te se iste obavljaju kod javnog bilježnika!Slike maturanata u godišnjaku maturanata!


 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZAGREB, Sveti Duh 129, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 

 • NASTAVNIK/CA STROJARSKE SKUPINE PREDMETA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za puno radno vrijeme

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati/kinje uz prijavu trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, diplomu, domovnicu, elektronski ispis staža, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17. i 98/19. ) uz prijavu na natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje - 843/843.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14. i 39/18.)  uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužni/e su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve osobne podatke i priloge navedene u natječaju, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole uz naznaku «za natječaj».

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

U Zagrebu, 17.02.2021.Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZAGREB, Sveti Duh 129, raspisuje

 


 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta


 

 • NASTAVNIK/CA STROJARSKE SKUPINE PREDMETA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za puno radno vrijeme 

 • STRUKOVNI/A UČITELJ/ICA (UČITELJ PRAKTIČNE NASTAVE) STROJARSKIH INSTALACIJA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za puno radno vrijeme 

 • NASTAVNIK/CA RAČUNARSTVA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za pola radnog vremena 

 • NASTAVNIK/CA HRVATSKOGA JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za pola radnog vremena

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati/kinje uz prijavu trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, diplomu, domovnicu, elektronski ispis staža, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17. i 98/19. ) uz prijavu na natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje - 843/843.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14. i 39/18.)  uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužni/e su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve osobne podatke i priloge navedene u natječaju, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole uz naznaku «za natječaj».

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

U Zagrebu, 03.02.2021.

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA - SOCIJALNI PEDAGOG PRIPRAVNIK - KLIKNITE NA PRIKAZ


ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA - NASTAVNIK STROJARSKE SKUPINE PREDMETA I NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE - KLIKNITE NA PRIKAZ ZA VEĆU SLIKUNa temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZAGREB, Sveti Duh 129, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

SOCIJALNI PEDAGOG – pripravnik  – 1 izvršitelj/ica

na određeno vrijeme od 12 mjeseci za puno radno vrijeme

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati/kinje uz prijavu trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, diplomu, domovnicu, elektronski ispis staža, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje - 843/843.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18)  uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužni/e su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve osobne podatke i priloge navedene u natječaju, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole uz naznaku «za natječaj».

 

 

U Zagrebu, 23.10.2020.Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZAGREB, Sveti Duh 129, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

- SPREMAČICA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do šest mjeseci za puno radno vrijeme

- SPREMAČICA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do šest mjeseci za pola radnog vremena

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati/kinje uz prijavu trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, diplomu, domovnicu, elektronski ispis staža, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje - 843/843.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14. i 39/18.)  uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužni/e su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve osobne podatke i priloge navedene u natječaju, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole uz naznaku «za natječaj».

 

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

U Zagrebu, 15.10.2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZAGREB, Sveti Duh 129, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

 

- NASTAVNIK/CA MATEMATIKE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za puno radno vrijeme

- NASTAVNIK/CA STROJARSKE SKUPINE PREDMETA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za puno radno vrijeme

- SPREMAČICA – 1 izvršiteljica na određeno vrijeme za puno radno vrijeme (zamjena za vrijeme bolovanja)

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati/kinje uz prijavu trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, diplomu, domovnicu, elektronski ispis staža, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje - 843/843.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14. i 39/18.)  uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužni/e su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve osobne podatke i priloge navedene u natječaju, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole uz naznaku «za natječaj».

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

U Zagrebu, 21.09.2020.

 

Priloženi dokumenti:
IMG 0001.jpg

Aktualni natječaji i ponude

Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija
KLASA: 602-03/18-01/
URBROJ: 251-91-01/20-01
Zagreb, 25.05.2020. godine
 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE:

UKLANJANJE 4 DIMNJAKA I SANACIJA KROVIŠTA NA NJIHOVOM MJESTU

Rok dostave ponude je  01.06.2020. godine do 12:00 sati

TEKST POZIVA SE NALAZI NA DNU STRANICE


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZAGREB, Sveti Duh 129, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

-NASTAVNIK/CA MATEMATIKE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati/kinje uz prijavu trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, diplomu, domovnicu, elektronski ispis staža, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje - 843/843.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18)  uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužni/e su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve osobne podatke i priloge navedene u natječaju, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole uz naznaku «za natječaj».

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

U Zagrebu, 05.11.2019.


U Zagrebu, 17.10.2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZAGREB, Sveti Duh 129, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

-NASTAVNIK/CA POLITIKE I GOSPODARSTVA – 1 izvršitelj/ica
na određeno nepuno radno vrijeme od 25 sati ukupnog rada tjedno (14 sati nastave)- zamjena
-NASTAVNIK/ICA HRVATSKOGA JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme od 34 sata ukupnog rada tjedno (17 sati nastave)- zamjena
 
Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Kandidati/kinje uz prijavu trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, diplomu, domovnicu, elektronski ispis staža, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje - 843/843.
Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18)  uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužni/e su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve osobne podatke i priloge navedene u natječaju, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole uz naznaku «za natječaj».
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
U Zagrebu, 17.10.2019.
KLASA: 602-03/19-01/288
URBROJ: 251-91-01/19-01                                      

 

ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA
I METALNIH KONSTRUKCIJA
ZAGREB, Sveti Duh 129
Klasa: 602-03/19-01/284
Ur.broj: 251-91-01/19-01
U Zagrebu, 3.10.2019.

Na temelju članka 114. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Školi za montažu instalacija i metalnih konstrukcija, Sveti Duh 129, Zagreb ravnatelj škole,  uz predhodnu suglasnost Školskog odbora koja je dana na sjednici održanoj 2. listopada 2019. godine, donosi  

ODLUKU

o odabiru kandidata  

I.

Nakon provedenog natječaja objavljenog na mrežnim stranicama Škole i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 2. rujna 2019. godine izabrani su slijedeći kandidati:

Socijalni pedagog- pripravnik (bez staža u struci)- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci na puno radno vrijeme izabrana je kandidatkinja Matea Tomić.

Nastavnik/ica elektrotehnike- 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme- nitko nije izabran.

Nastavnik/ica strojarske skupine predmeta- 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme- nitko nije izabran.

Nastavnik/ica računarstva- 1 izvršitelj/ca na neodređeno puno radno vrijeme izabran je kandidat Vedran Šabić.

Nastavnik/ica matematike- 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme izabrana je kandidatkinja Martina Barić.

Nastavnik/ica kemije i biologije- 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (7 sati ukupno tjedno)- nitko nije odabran

II.

S imenovanim kandidatima sklopit će se ugovor o radu.

III.

Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama škole.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnatelj

Josip Rodin, prof.


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZAGREB, Sveti Duh 129, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

SOCIJALNI PEDAGOG – pripravnik (bez staža u struci) 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci za puno radno vrijeme

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati/kinje uz prijavu trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, diplomu, domovnicu, elektronski ispis staža, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje - 843/843.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18)  uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužni/e su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve osobne podatke i priloge navedene u natječaju, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole uz naznaku «za natječaj».

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

U Zagrebu, 02.09.2019.


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZAGREB, Sveti Duh 129, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

-NASTAVNIK/CA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE – 1 izvršitelj/ica

na neodređeno vrijeme za nepuno radno vrijeme od 30 sati ukupnog rada tjedno

-NASTAVNIK/ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za puno radno vrijeme

-NASTAVNIK/ICA ELEKTROTEHNIKE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za nepuno radno vrijeme od 11 sati ukupnog rada tjedno

-NASTAVNIK/CA STROJARSKE SKUPINE PREDMETA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za puno radno vrijeme

-NASTAVNIK/CA RAČUNARSTVA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za puno radno vrijeme

-NASTAVNIK/CA MATEMATIKE  - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za puno radno vrijeme

-NASTAVNIK/CA KEMIJE I BIOLOGIJE – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za nepuno radno vrijeme od 7 sati ukupnog rada tjedno

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati/kinje uz prijavu trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, diplomu, domovnicu, elektronski ispis staža, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje - 843/843.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18)  uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužni/e su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve osobne podatke i priloge navedene u natječaju, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole uz naznaku «za natječaj».

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.


Obavijest o prikupljanju ponuda za:

 • Sanaciju krovišta i dimnjaka nakon oluje
 • Izmjenu laminata u učionici
 • Sanaciju zidova (žbukanje)
 • Ugradnju novih i servis postojećih klima uređaja
 • Zamjenu dotrajalih prozora plastičnim
 • Dobavu pametnog projektora i običnih projektora
 • Zamjena dotrajalog video nadzora

POZIVI ZA DOSTAVU PONUDA SU U DNU STRANICE.  ROK DOSTAVE JE 09.07.2019. U 12 SATI


Obavijest o izboru agencije za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Gardaland - Javni poziv broj 1/2019.

 

Poštovani,

obavještavamo Vas da je glasovanjem na roditeljskom sastanku održanom dana 4. travnja 2019. godine u 17h za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Gardaland učenika trećih razreda (Javni poziv 1/2019, Gardaland, 18.-19.5.2019.) odabrana turistička agencija ALGA TRAVEL, Teslina 14, ZAGREB.

Zahvaljujemo svim ponuditeljima na dostavljenim ponudama i prezentacijama na roditeljskom sastanku.

Predsjednica Povjerenstva: Tamara Jesenović, mag.cin.

Obavijest u prilogu ovdje.


OBAVIJEST O OTVARANJU I ODABIRU PONUDA  I POZIV NA RODITELJSKI SASTANAK

(IZVANUČIONIČKA NASTAVA U GARDALAND - JAVNI POZIV 1/2019)

Izvod iz zapisnika:

U skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najbolje ponude, utvrđeno je da su izabrane tri ponude koje odgovaraju natječaju:

 • Alga Travel putnička agencija, Teslina 14, Zagreb

 • Galileo Travel d.o.o., Antuna Mihanovića 8, Varaždin

 • Speranza turistička agencija, Krapinska 14, Zagreb

 Agencije će svoje ponude prezentirati na roditeljskom sastanku dana 4. travnja 2019. u 17 sati.

Cijeli zapisnik u prilogu ovdje! ili pri dnu stranice.
 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZAGREB, Sveti Duh 129, raspisuje N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 • NASTAVNIK/CA STROJARSKE SKUPINE PREDMETA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za puno radno vrijeme. Probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 • NASTAVNIK/CA GEOGRAFIJE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za nepuno radno vrijeme od 5 sati ukupnog rada tjedno

 • STRUČNI/A SURADNIK/CA EDUKACIJSKE REHABILITACIJE – 1 izvšitelj/ica na određeno vrijeme za puno radno vrijeme

  Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

  Kandidati uz prijavu trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, diplomu, domovnicu, elektronski ispis staža, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

  Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnih propisa dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, kojom dokazuje da  ispunjava sve uvjete za ostvarenje prava prednosti te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  Osoba koja se poziva na pravo prednosti na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017.) dužna je uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

  Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole uz naznaku «za natječaj».

  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

  O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

  U Zagrebu, 12.03.2019.


  JAVNI POZIV 2/2019.

Javni poziv 2/2019. za dostavu ponuda - najam fotokopirnog uređaja.

Najam se odnosi na uređaj koji ima mogućnost skeniranja i printanja u A3-A4 formatu papira. Vrsta tiska: c/b i u boji. Očekivani broj kopija:  2000 c/b i 400 boja.

Rok dostave ponuda je do 12.03.2019. do 12 sati.OBAVIJEST AGENCIJAMA - JAVNI POZIV

Javni poziv 1/2019. za dostavu ponuda turističkih agencija za višednevnu ekskurziju trećih razreda u Gardaland pogledajte ovdje!

Rok dostave ponuda je do 27.03.2019. do 12 sati.Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZAGREB, Sveti Duh 129, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 • NASTAVNIK/CA STROJARSKE SKUPINE PREDMETA – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme za puno radno vrijeme
 • VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za puno radno vrijeme – viša stručna sprema ekonomskog smjera
 • NASTAVNIK/CA POVIJESTI – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za nepuno radno vrijeme od 30 sati ukupnog rada tjedno
 • NASTAVNIK/CA GEOGRAFIJE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za nepuno radno vrijeme od 5 sati ukupnog rada tjedno

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, diplomu, domovnicu, elektronski ispis staža, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole uz naznaku «za natječaj».

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

U Zagrebu, 29.10.2018.


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA računalne opreme pogledajte ovdje!

interaktivni projektor (3 komada), stolna računala (28 komada) i LED monitor (28 komada).

Rok dostave ponude je  07.06.2018. godine do 12:00 sati (kako piše dolje u prilogu).

Troškovnik također dolje u prilogu na dnu stranice.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA zamjene dotrajalih drvenih prozora

Rok dostave ponude je 15 dana odnosno  07.06.2018. godine do 12:00 sati .

4 prozora sa 6 krila i 6 prozora sa 2 krila. Ponuda mora sadržavati i troškove demontaže, montaže, odvoza stare stolarije, klupčice i obradu špaleta

Dimenzije i skica je prilogu na dnu stranice-klik na skicu.


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. 152/14. i 7/17.) ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZAGREB, Sveti Duh 129, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 1. DOMAR -  LOŽAČ ŠKOLE – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme za puno radno vrijeme. Uvjeti: SSS strukovnog smjera i položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja.

Ostali uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:  svjedodžbu o završnome radu, domovnicu, elektronski ispis staža, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole uz naznaku «za natječaj».

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

U Zagrebu, 11.04.2018.

 


OBAVIJEST TURISTIČKIM AGENCIJAMA - višednevna ekskurzija drugih razreda u Prag 01.09.-04.09.2018. - KONAČNI REZULTATI ODABIRA

Za organizaciju višednevne ekskurzije drugih razreda u Prag glasovanjem roditelja izabrana je agencija Speranza.

U Zagrebu, 25.4.2018.


OBAVIJEST O ODABIRU PONUDE ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE UČENIKA U PRAG  I RODITELJSKOM SASTANKU

JAVNI POZIV BROJ 1/2018 - višednevna ekskurzija drugih razreda u Prag - REZULTATI ODABIRA

U skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude, na sastanku održanom dana 20.03.2018.g. u 12 h utvrđeno je: da su na javni poziv pristigle tri ponude, i to ponude agencija:

Speranza d.o.o., Trakošćanska 30, Zagreb,

Presečki tours, Frana Galovića 15, Krapina i

Alga Travel Agency d.o.o., Teslina 14, Zagreb.

Sve tri ponude agencija udovoljavaju uvjetima te su pozvane na predstavljanje svojih ponuda u školi na roditeljskom sastanku u srijedu, 25.04.2018.g u 17.30 sati.

Molimo agencije da ograniče predstavljanje na 10 minuta.

                   Predsjednica Povjerenstva: Tamara Jesenović, prof.


OBAVIJEST AGENCIJAMA - JAVNI POZIV

Javni poziv 1/2018 za dostavu ponuda turističkih agencija za višednevnu ekskurziju drugih razreda u Prag pogledajte ovdje!

Rok dostave ponuda je do 20.03.2018. do 12 sati. 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i  7/17.) ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZAGREB, Sveti Duh 129, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 • NASTAVNIK/ICA HRVATSKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za pola radnog vremena

 • NASTAVNIK/ICA STROJARSKE SKUPINE PREDMETA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za nepuno radno vrijeme od 10 sati ukupnog rada tjedno

 • NASTAVNIK/ICA FIZIKE – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za nepuno radno vrijeme od 8 sati ukupnog rada tjedno

 • VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za puno radno vrijeme

  Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

  Kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju: diplomu, domovnicu, elektronski ispis staža, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

  Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole uz naznaku «za natječaj».

  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

  O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

  U Zagrebu, ­­­­­28.12.2017.
OBAVIJEST O ODABIRU PONUDE ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE UČENIKA U PRAG  I RODITELJSKOM SASTANKU

JAVNI POZIV BROJ 1/2017 – REZULTATI ODABIRA

U skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude, na sastanku održanom dana 30. svibnja 2017.g. u 12 h utvrđeno je: da je na javni poziv pristigla samo jedna važeća ponuda, i to ponuda agencije Speranza d.o.o., Trakošćanska 30, Zagreb. Ostale dvije ponude nisu uvažene zbog dolaska nakon roka i nerazloženosti prema svim zahtjevanim stavkama u javnom pozivu. Roditeljski sastanak održat će se dana 5. lipnja 2017.g u 17 sati.

                   Predsjednica Povjerenstva: Sunčana Ružić, prof.Javni poziv 1/2017 za dostavu ponuda turističkih agencija za višednevnu ekskurziju drugih razreda u Prag pogledajte ovdje!

  

 

 

 


 

Natječaji
ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA
I METALNIH KONSTRUKCIJA
ZAGREB, Sveti Duh 129
Klasa: 602-03/20-01/87
Ur.broj: 251-91-01/20-01
U Zagrebu, 23.04.2020.

 

            Na temelju članka 114. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18 i 98/19.) i članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Školi za montažu instalacija i metalnih konstrukcija, Zagreb, Sveti Duh 129, ravnatelj Škole  donosi

 

O D L U K U

o odabiru kandidata

            1. Nakon provedenog natječaja objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na mrežnim stranicama Škole i na oglasnoj ploči Škole od 16.03.2020. godine za popunu radnog mjesta nastavnika/ce strojarske skupine predmeta  na neodređeno vrijeme za puno radno vrijeme, odluka o odabiru kandidata prolongira se do daljnjega radi novonastale situacije.

            2. Ova odluka objavit će se na mrežnim stranicama Škole.

           3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

R A V N A T E L J   
  Josip Rodin, prof.

ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA
I METALNIH KONSTRUKCIJA
10000 ZAGREB, Sveti Duh 129
KLASA: 602-03/20-01/29
URBROJ: 251-91-01/20-03
U Zagrebu, 14.4.2020.

Temeljem članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19) ravnatelj Škole donosi

 ODLUKU 

o poništenju javnog natječaja  i izboru turističke agencije za organizaciju i provedbu školske ekskurzije u Prag prema javnom pozivu 1/2020.

 

 1.  

Poništava se javni natječaj  za prikupljanje ponuda za organizaciju školske ekskurzije KLASA:  602-03/20-01/29,  URBROJ: 251-91-01/20-01 od 14. siječnja 2020. i odluka o izboru turističke agencije KLASA: 602-03/20-01/44, URBROJ: 251-91-01/20-01 od 10.02.2020. godine, objavljeni na web stranicama Škole za montažu instalacija i metalnih konstrukcija, radi proceduralne pogreške.

II.

Ova odluka bit će objavljena na web-u Škole za montažu instalacija i metalnih konstrukcija

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                              Ravnatelj:

 Josip Rodin, prof.

 

 

 

 

 

 


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZAGREB, Sveti Duh 129, raspisuje
 
N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta
 
 • NASTAVNIK/CA STROJARSKE SKUPINE PREDMETA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za puno radno vrijeme
 
Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Kandidati/kinje uz prijavu trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, diplomu, domovnicu, elektronski ispis staža, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
 
Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje - 843/843.
Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14. i 39/18.)  uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužni/e su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve osobne podatke i priloge navedene u natječaju, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole uz naznaku «za natječaj».
 
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
 
U Zagrebu, 16.03.2020.
 

OBAVIJEST O IZBORU AGENCIJE ZA PROVEDBU IZVANUČIONIČKE NASTAVE U PRAG 02.09.-05.09.2020. - JAVNI POZIV 1/2020 pogledajte ovdje.
U Zagrebu, 10.02.2020.

 


Odluka o odabiru kandidata za nastavnika-cu matematike.docx 

Odluku Školskog odbora o odabiru kandidata za nastavnika-cu matematike možete pogledati na linku.

U Zagrebu, 30.1.2020.OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA  I POZIV NA RODITELJSKI SASTANAK

(IZVANUČIONIČKA NASTAVA U PRAG - JAVNI POZIV 1/2020)

Izvod iz zapisnika:

U skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Povjerenstvo za provedbu javnog poziva, izabrane su tri ponude u uži izbor:

 • Alga Travel putnička agencija, Teslina 14, Zagreb

 • Brod Tours, Matije Mesića 60, Slavonski Brod

 • Svijet putovanja, Draganići 12, Zagreb

 Roditeljski sastanak gdje će agencije prezentirati svoje ponude, a roditelji izabrati agenciju bit će 10.2.2020. u 17h u prostorima Škole. Molimo agencije da izlaganje ograniče na 10 min.

Cijeli zapisnik u prilogu ovdje! 

U Zagrebu, 29.1.2020.
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZAGREB, Sveti Duh 129, raspisuje

N A T J E Č A J   za popunu radnog mjesta

 

-NASTAVNIK/CA STROJARSKE SKUPINE PREDMETA – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati/kinje uz prijavu trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, diplomu, domovnicu, elektronski ispis staža, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje - 843/843.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18)  uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužni/e su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve osobne podatke i priloge navedene u natječaju, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole uz naznaku «za natječaj».

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

U Zagrebu, 27.01.2020.OBAVIJEST AGENCIJAMA - JAVNI POZIV

Javni poziv 1/2020. za dostavu ponuda turističkih agencija za višednevnu ekskurziju drugih razreda u Prag pogledajte ovdje!

Rok dostave ponuda je do 24.01.2020. do 14 sati.

U Zagrebu, 14.1.2020.

 
 

Klikni na letak ovdje!

Promo video škole - klikni


Najbolji smo!

  

Raspored sati


Zanimanja- programi
 
Strojarski tehničar  (4 god.) NOVO!
 
Instalater kućnih instalacija "JMO"
 
Instalater grijanja i klimatizacije "JMO" ili "C"
 
Plinoinstalater "JMO"
 
Vodoinstalater "JMO"
 
Rukovatelj samohodnim građ. strojevima "B"
 
Bravar "C"
 
Za pregledavanje sadržaja programa klikni na program!

Praksa

Licencirane tvrtke za naukovanje po zanimanjima (JMO)

Za zanimanja koja nemaju oznaku "JMO" (jedinstveni model obrazovanja), praksa se može obavljati i u nelicenciranim tvrtkama!


Projekti

Natjecanja
Međužupanijska natjecanja učenika - disciplina Kućne instalacije
Industrijsko obrtnička škola Nova Gradiška
Obrtna tehnička škola Split
Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija Zagreb
12.03.2020.
 
Sve informacije se mogu dobiti na e-adrese škola domaćina.
 

Informiranje

Službenik za informiranje Škole za montažu instalacija i metalnih konstrukcija je Josip Rodin, prof.


Škole partneri

Korisni linkovi

Brojač posjeta
Ispis statistike od 10. 4. 2013.

Ukupno: 991961
Danas: 10
preskoči na navigaciju